CV

Mit CV er ‘a coat of many colors’ – jeg har prøvet meget forskelligt af og er altid nysgerrig på nye muligheder og udfordringer. Jeg har været glad for alle mine arbejdspladser, da jeg hvert sted har lært nye mennesker og arbejdskulturer at kende og er blevet klogere på egne styrker, svagheder

Erhvervserfaring:

2022- : Fuldmægtig i Miljøstyrelsen

Arbejder med informationssikkerhed og databeskyttelse, samt med cybersikkerhed i vandsektoren

2019- 2022: Jurist i Faaborg-Midtfyn Kommune

Arbejdet med IT-kontrakter, særligt med databehandleraftaler og generel sikkerhed og awareness

2019-2020: Lektor på SESG Svendborg HHX

Underviste 5 skønne 3. g-klasser i erhvervsjura og finansiering

2019-2021: Selvstændig

Udfører forefaldende arbejde indenfor kommunikation og formidling, bl.a. portrætinterviews, hjemmesidetekster, bog- og bilanmeldelser. Blandede tekstforfatteropgaver – samt sparring og rådgivning til pressemeddelelser.

 

2019: Lektor på Nyborg Gymnasium

Underviste i erhvervsret, organisation og brobygning 

2018:  Erhvervsjurist hos Tverskov & Partnere 

Her arbejdede jeg især med ejendomshandel og persondataret, men også med rekonstruktioner, konkurser og frivillige kreditorordninger. Endvidere bistod jeg i internationale sager med især oversættelser af retslige dokumenter fra bl.a. fransk og hollandsk til dansk.

2018: Gæsteunderviser på UCL Erhvervsakademi Lillebælt

Her underviste jeg i erhvervsret på engelsk hos de internationale bygningskonstruktørstuderende.

2017- 2018: Adjunkt ved IBA Kolding

Her underviste jeg i Erhvervsjura, Organisation (på engelsk), Erhvervsøkonomi og Finansielle Markeder på finans- og markedsøkonomudannelserne samt financial controller. Endvidere underviste jeg i tysk for kursusafdelingen. Desuden har jeg udviklet talentprogrammet på finansøkonomuddannelsen.

Mit fokus i undervisningen har været på at gøre jura forståeligt og tilgængeligt for de studerende og at gøre økonomi praksisnært og håndgribeligt, så de vil være i stand til at rådgive deres kunder bedst muligt.

  

2014-2017: Lektor og talentkoordinator ved Tietgen Handelsgymnasium

Her bestod mine opgaver i at undervise elever mellem 14 og 24 i virksomhedsøkonomi (både på dansk og engelsk) og erhvervsret, at udvikle og gennemføre virtuelle undervisningsforløb, at styre skolens talentprogram, at være pædagogikumvejleder for en erhvervsretskollega, vejledning omkring større opgaver, tværfaglige samarbejder, udvikling af undervisningsmateriale – og en masse andet, der dukker op henad vejen.

Min største bedrift i jobbet har været når eleverne skriver mails i weekenden, fordi de har læst noget i Børsen, der mindede dem om det vi diskuterede i sidste modul. En anden stor oplevelse var da jeg i samarbejde med eleverne holdt amerikansk valgaften/-nat i november 2016.

 

2012-14: Projektkoordinator i Odense Kommune

Mit projekt hed Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning og havde til formål at understøtte og vejlede de frivillige foreninger i Vollsmose og nærmeste omegn og at få flere til at engagere sig i foreningslivet. Mit væsentligste resultat var at grundlægge en årlig demokratidag, hvor 8.-9.klasser fra hele området blev inviteret til at deltage i debatter med alle mulige former for interesseorganisationer, NGOer, ungdomspartier e.l. Derudover har jeg hjulpet adskillige foreninger med at lave vedtægter, fundraising, organisationsarbejde og meget andet.

 

2011: Projektleder i seminarer.dk

Efter at være vendt hjem fra England og endt barsel havde jeg et par måneder, hvor jeg arbejdede med at udvikle kurser til obligatorisk efteruddannelse af advokater. Her var mit væsentligste resultat at vise, hvad de allerede havde – virksomheden havde stor ekspertise inden for det sociale område og holdt mange kurser for kommunalt ansatte om bl.a. tvangsfjernelser, mægling, Barnets Reform og andre emner, som andre kursusudbydere ikke tilbød til advokater.

 

2009-10: Scandinavian Risk Analyst i American Express

Mens min daværende mand havde postdoc-ophold i Brighton og inden jeg gik på barsel med min yngste datter Frida havde jeg deltidsjob som risikoanalytiker, hvor jeg især arbejdede med at analysere på de største danske erhvervskunder hos AmEx og komme med vurderinger af hvilke kreditrammer de forskellige virksomheder skulle operere i. Desuden var der en del opgaver indenfor Anti Money Laundering og i perioder var jeg ’udlånt’ til det tyske marked.

 

 

 

Uddannelse:

2020: IT-ret, Syddansk Universitet

2017: Persondataret, Syddansk Universitet

Har taget 10 ECTS i den nye persondataforordning

2015-16: Teoretisk pædagogikum, Syddansk Universitet

Uddannelse til gymnasielærer – jeg har bl.a. arbejdet med problembaseret læring, forskellige læringsstile, feedbackmodeller og motivation

2013: Deltidsstudier i skrivekunst, Syddansk Universitet

Her arbejdede jeg mest med narratologi og anvendelsen af skønlitterære virkemidler i andre sammenhænge end skønlitteratur – f.eks. i produktbeskrivelser og virksomhedskommunikation – jeg afbrød uddannelsen igen, da jeg fik nyt job, men regner med at vende tilbage til den i en mere rolig fase af mit liv.

2007-9: Cand.merc.jur., Syddansk Universitet

Mit speciale omhandlede grænseoverskridende virksomhedsoverdragelser og hjemstedsflytninger indenfor rammerne af europæisk selskabsret – generelt har jeg på den juridiske del af uddannelsen været mest optaget af EU-ret og selskabsret, mens strategi, marketing og organisation har trukket på den virksomhedsøkonomiske del)

2004-7: HA jur, Syddansk Universitet

Mit bachelorprojekt omhandlede intellektuel ejendomsret i WTOs TRIPS-aftalen – og blev skrevet i Radcliffe Camera i Oxford, hvor jeg boede mens min daværende mand havde et phd-ophold. Sideløbende med projektet arbejdede jeg som office manager i iOpener Ltd. – en konsulentvirksomhed med fokus på arbejdsglæde.

Bibeskæftigelser:

Har haft selvstændig virksomhed indenfor kommunikation og oversættelse, arbejdet som journalist på Kvindernes Bilmagasin, holdt oplæg om investering til Nordic Invest Camp samt rådgivet små virksomheder om forretningsplaner.

Frivilligt arbejde:

2017-20: Karrierementor i Foreningen Nydansker

2017-19: Bestyrelsesmedlem og kommunikationsfidus i Liberal Alliance, Odense

2016-19: Frivillig i Røde Kors’ vågetjeneste

2014: Medkoordinator af landsindsamlingen for Dansk Flygtningehjælp i Odense

2014-21: Spiloptræner i Skt Klemens-Fangel Idrætsforening

2004-09: Aktiv i DJØF Studerende både lokalt på universitetet og på landsplan i bestyrelsen og som udvalgsformand

1998-2007: Aktiv i Venstres Ungdom og Venstre – med tillidsposter fra lokalforeningsformand til landsstyrelsesmedlem, medieordfører, byrådskandidat – you name it, I’ve been it 🙂

 

Har desuden været præsident for RotarAct, formand for Odd Fellow Logens ungdomsforening UFF5 i Odense, været frivillig rådgiver for spiseforstyrrede, aktiv i SILBA som underviser i organisation, kampagneteknik og medlemsdemokrati, været med til at starte en dansk legegruppe og ’skole’ op i Sussex, repræsenteret Tyskland i et europæisk ungdomsparlament, været elevrådsrepræsentant det meste af min skoletid…

 

 

 

Back to Top